Med et Power Bi kursus er du godt klædt på

30 september 2020
admin

Analysér dine medarbejdere

Som virksomhed er det en god idé at have en masse kvalitativ data. Det kan for eksempel være interviews med dine medarbejdere og ansatte, som giver dig et dybdegående billede af, hvad de synes om arbejdspladsen. Her vil det blive spurgt indtil den enkelte og gået i dybden med svarene og spurgt ind undervejs for eksempel ved brug af et semi-struktureret interview. 

En anden måde hvorpå, man kan blive klogere på sine ansatte er ved brug af en mix og match metode: kvan og kval metode, om man vil. Nemlig et interview. Her kan man også få en idé om sine ansattes holdninger og følelser omkring et bestemt område, hvor vi går mere op i at putte folk i forskellige kasser baseret på deres “afkrydsninger.” 

Den kvantitatives datas funktioner 

Sidst men ikke mindst findes også den kvantitative metode, som ligger sig meget op af et enkelt spørgeskema med ingen uddybende spørgsmål. Her kan du danne dig det store overblik over, hvor tilfredse dine medarbejdere er med frokostordningen, og hvor stor en procentdel, der føler, at de bliver lyttet til på arbejdspladsen. 

Der er dog brug for at ens data, bliver sat ind i et datasæt, som kan udvikle disse statistikker og analyser, før man overhovedet kan forbedre sig på dette punkt. Et godt eksempel på dette kunne være Power BI, som er en forretningsanalysetjeneste udviklet af Microsoft, som både kan bruges internt og eksternt i virksomheden. 

Her kan slutbrugeren udarbejde sin egen analyserapport, hvad enten om det er baseret på data fra mange eller fra få. Her er det en god idé at tage et Power BI kursus og selvom, det er noget I i virksomheden måske skal bruge eksternt, er der en masse steder, hvor man kan også kan lave et firmakursus, så alle lærer de samme ting samtidigt.